mapna

روابط عمومی | مپنابویلر

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) به منظور استفاده وسیع از ظرفیتهای تجهیزات سازی داخل کشور و مدیریت بهینه بهره وری از منابع ساخت تجهیزات، در سال ۱۳۷۸ اقدام به تأسیس شرکت مهندسی و ساخت بویلر اندیشه صنعت (مسبا) نمود. این شرکت در سال ۱۳۸۴نام خود را به شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا […]

asiatech

کارشناس روابط عمومی | آسیاتک

شرکت انتقال داده های آسیاتک به عنوان یکی از شرکت‌های باسابقه، فعال و مطرح در زمینه ارائه خدمات اینترنت محیط بسیار مناسبی برای پذیرش استعدادهای جوان و نخبه فراهم آورده است. به کارگیری و استفاده از آخرین دست آوردهای فناوری اطلاعات در تمام زمینه های کاری از یک طرف و تأمین نیازهای همکاران از طرف […]