هوژان

برنامه نویس Sharepoint | گروه هوژان

گروه هوژان با طراحی و برگزاری سمینارها و کارگاههای جامع آموزشی در حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات و نیز همکاری با مراکز معتبر بین المللی بعنوان برندی متمایز در آموزش های تخصصی شناخته شده است. این گروه در زمینه توسعه نرم افزار های سازمانی فعالیت می کند. هم اکنون نیازمند یک برنامه نویس Sharepoint جهت […]