فرصت های شغلی

آتینو یک استارتاپ در زمینه بازاریابی مجاورتی است و از طراحان UI / UX با شرایط زیر جهت استخدام دعوت به عمل می آورد: مسلط به طراخی وکتوری و فوتوشاپ آشنا به تجربه کاربری