فرصت های شغلی

شرکت مهندسی بهینه ایران طراح و پیاده ساز نخستین سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دانش بنیان بومی در کشور می باشد. ویژگی های شغلی: مهندسی صنایع حداقل ۲ سال سابقه تحلیل و طراحی فرایند مسلط به ابزارهای تحلیلی و طراحی علاقه به کار در شرکتی پویا و پیشرو در حوزه طراحی، تولید و پیاده سازی […]