فرصت های شغلی

شرکت راهکارهای همراه رامند، ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری در زمینه ارائه سرویس های ارزش افزوده بر بستر وب سایت ، اپلیکیشن و بازی های موبایل است و در حال استخدام برنامه نویس وب می باشد. شرایط این موقعیت شغلی آشنایی با موارد زیر است: ASP.NET MVC #C SQL HTML+CSS javascript Jquery