فرصت های شغلی

ویژگی های شغلی: تسلط به زبان انگلیسی تسلط کامل به ICDL روابط عمومی قوی و دارای فن بیان دارای روحیه کار تیمی و انگیزه و پشتکار بالا امکان انجام ماموریت در سراسر ایران ظاهری آراسته و مقبول و نظم و انضباط کاری