فرصت های شغلی

نگرش با تلاش فراوان و آموزش های تخصصی توانست یکی از بزرگترین تیم های بازاریابی ایران را در شهرهای مختلف گردهم آورد و تمام تلاش خود را در مسیر هرچه بزرگتر کردن این تیم به کار می برد. هم اکنون این شرکت، نیازمند یک مسئول دفتر خانم، است تا به تیم بزرگ نگرش بپیوندد.   مسلط […]