فرصت های شغلی

گروه هوژان با طراحی و برگزاری سمینارها و کارگاههای جامع آموزشی در حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات و نیز همکاری با مراکز معتبر بین المللی بعنوان برندی متمایز در آموزش های تخصصی شناخته شده است. در حال حاضر امده فعالیت این گروه در زمینه توسعه نرم افزار های سازمانی است. این گروه نیازمند یک برنامه […]

گروه هوژان با طراحی و برگزاری سمینارها و کارگاههای جامع آموزشی در حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات و نیز همکاری با مراکز معتبر بین المللی بعنوان برندی متمایز در آموزش های تخصصی شناخته شده است. این گروه در زمینه توسعه نرم افزار های سازمانی فعالیت می کند. هم اکنون نیازمند یک برنامه نویس Sharepoint جهت […]