فرصت های شغلی

شرکت پیچک استارتاپ موفقی است که با سرعت رشد بالایی توانست در بازارهای جهانی محصولات نرم افزاری اش را به فروش برساند. این مجموعه متشکل از جوانان متخصص و تلاش گری است که در جوی استارتاپی فعالیت می کنند. هم اکنون این شرکت به دنبال استخدام مهندس طراح رابط کاربری با مشخصات زیر است: ویژگی های […]

شرکت پیچک استارتاپ موفقی است که با سرعت رشد بالایی توانست در بازارهای جهانی محصولات نرم افزاری اش را به فروش برساند. این مجموعه متشکل از جوانان متخصص و تلاش گری است که در جوی استارتاپی فعالیت می کنند. ویژگی های شغلی: علاقه به درگیر شدن با محصولی برای میلیونها کاربر بین المللی اشتیاق به یادگیری […]

شرکت پیچک، استارتاپ موفقی است که با سرعت رشد بالایی توانست در بازارهای جهانی محصولات نرم افزاری اش را به فروش برساند. این مجموعه متشکل از جوانان متخصص و تلاش گری است که در جوی استارتاپی فعالیت می کنند. این شرکت در راستای ایجاد فرصت، اقدام به پذیرش کارآموز در زمینه توسعه نرم افزارهای موبایل […]

شرکت پیچک، استارتاپ موفقی است که با سرعت رشد بالایی توانست در بازارهای جهانی محصولات نرم افزاری اش را به فروش برساند. این مجموعه متشکل از جوانان متخصص و تلاش گری است که در جوی استارتاپی فعالیت می کنند. این شرکت در راستای ایجاد فرصت و توسعه منابع انسانی، اقدام به استخدام کارشناس پشتیبانی می […]