فرصت های شغلی

کلیک یاب در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ پایه گذاری شد و ماموریت خود را ایجاد تاثیرگذارترین فناوری تبلیغات آنلاین و دردسترس قرار دادن آن برای عموم مردم تعریف کرد. کلیک یاب محصول شرکت اطلس پرتو آسیا است، که در زمینه تبلیغات اینترنتی فعالیت می کند. ویژگی های شغلی: تسلط به کاربری رایانه و نرم افزار های […]