فرصت های شغلی

تیم VAREX  از استارتاپ های فعال در مرکز فناوری مپس زنجان از طراحان فایل های سه بعدی با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: تسلط بر ۳DMAX و انیمیشن سازی  

تیم VAREX  از استارتاپ های فعال در مرکز فناوری مپس زنجان از برنامه نویسان وب با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: آشنایی کامل با PHP, کتابخانه های عمومی javascript، و html و CSS